NABÍDKA
NOVINKY

VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU před 4 dny, 24.5.2018 - "PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ROCE 2018 (III. ETAPA)"
Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) před 4 dny, 24.5.2018 - MŠMT PODPOŘÍ ŠKOLNÍ PLAVÁNÍ I OD ZÁŘÍ
NAPIŠTE NÁM

Čerpání dotací z EU

před 4 roky, 11.2.2014 Prostor pro projekty související s čerpání finančních prostředků z fondů EU

Vážený pane ministře, vážení panové náměstci ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

V prosinci minulého roku vznikla v rámci České republiky profesní organizace – České unie školního plavání - , která si dala za jeden z hlavních cílů napomáhat školní výuce plavání v České republice.

Školní výuka plavání má svoje pevné a nezastupitelné místo v Rámcových a školních vzdělávacích programech, za dlouhá desetiletí byl vybudován systém předplavecké, základní a zdokonalovací plavecké výuky dětí a žáků škol.

Legislativa připravila podmínky pro realizaci školní výuky plavání, Vysoké školy a systém vzdělávání učitelů a instruktorů plavání vytvořil pro výuku personální předpoklady, v  rámci ČR je vytvořeno materiálně technické zázemí k tomu, aby každá škola, od mateřských škol počínaje, mohla výuku plavání provádět.

Současná politika se skloňuje v souvislosti s čerpáním dotací z EU. Není právě zde, při zabezpečení výuky plavání dětí a žáků škol, prostor pro projekty související s čerpání finančních prostředků z fondů EU?

Vážený pane ministře, vážení pánové náměstci,

Česká unie školního plavání je připravena k jednání o možném způsobu čerpání finančních prostředků z fondů EU. Budeme potěšeni, pokud nás k tomuto jednání vyzvete.


Partneři České unie školního plavání