NABÍDKA
NOVINKY

VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU před 4 dny, 24.5.2018 - "PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ROCE 2018 (III. ETAPA)"
Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) před 4 dny, 24.5.2018 - MŠMT PODPOŘÍ ŠKOLNÍ PLAVÁNÍ I OD ZÁŘÍ
NAPIŠTE NÁM

Dopis od Ing. Jana Romaněnka

před 2 roky, 11.10.2016 Vyhláška č. 79/2013

Vážená paní ředitelko,

vážený pane řediteli,


podle § 3) odst. 2) vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, jste povinni zajistit vykonání pravidelného dohledu podle § 2 písm. c) bodu 1, který se vykonává na všech pracovištích zaměstnavatele nejméně jedenkrát za kalendářní rok. 

   Vzhledem k tomu, že se blíží kvapem konec roku, upozorňuji Vás tímto na zajištění vykonání dohledu poskytovatelem pracovnělékařských služeb v roce 2016. 

   Posílám Vám vzor záznamu o dohledu (viz příloha). Jen podotýkám, že nejsem lékař, a proto je vzorový dokument bez záruky! 
S pozdravem  Ing. Jan RomaněnkoPartneři České unie školního plavání