NABÍDKA
NOVINKY

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 před 29 dny, 18.10.2018 - IV. ETAPA
MŠMT - VÝZVA MŮJ KLUB 2019 před 1 měsícem, 15.10.2018 - Dotace
NAPIŠTE NÁM

Novela zákona č. 309/2006

před 3 roky, 2.5.2016 Ing. Jan Romaněnko

Vážená paní,

vážený pane,


1. května 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Posílám vám důležité paragrafy zákona č. 309/2006 Sb. (změny jsou červenou barvou).


Zajistěte prokazatelné seznámení vedoucích zaměstnanců s novelou zákona č. 309/2006 Sb. (viz přiložený „ZÁZNAM o seznámení s novými právními předpisy“). Do záznamu doplňte název organizace“ a seznamte s těmito předpisy pouze vedoucí zaměstnance – viz prezenční listina.Poznámka: Prozatím nedělejte další kroky uvedené v § 9 odst. 3 zákona č. 309/2006 Sb. Jakmile vymyslím nově nastavený systém, budu Vás informovat!!S pozdravem   Ing. Jan Romaněnko


Partneři České unie školního plavání