NABÍDKA
NOVINKY

Plavecká liga škol před 2 měsíci, 5.6.2018 - Přihlášky
VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU před 3 měsíci, 24.5.2018 - "PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ROCE 2018 (III. ETAPA)"
NAPIŠTE NÁM

Školení – nabídka kurzů

V této sekci chceme uveřejňovat termíny a obsah nejenom těch kurzů a školení, které pořádá ČUŠP, ale také kvalitní kurzy jiných subjektů.

Kurzy nejsou určeny pouze pro získání kvalifikace, ale také pro doplnění si vzdělání v oblasti legislativy výuky plavání, v oblasti metodiky, v oblasti BOZP a v dalších oblastech, které se výuky plavání dotýkají.

Konkrétní formu pořádání školení pod hlavičkou ČUŠP včas zveřejníme. ​


Partneři České unie školního plavání