NABÍDKA
NOVINKY

Žádné aktuality k zobrazení
NAPIŠTE NÁM

Kontaktní formulář


Spuštění formuláře připravujeme.

Instruktor plavání

 • Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport


Povolání: Instruktor plavání


Platnost: od: 6.1. 2023, do: neomezeně


Možnost uplatnění: Profesní uplatnění v oboru, možnost získání živnostenského oprávnění, uznávané vzdělání nejen v zemích EU (po překladu do úředního jazyka), 


Zkoušející:

Zástupce autorizované osoby České unie školního plavání, z. s. 

 • Mgr. Ladislav Botek
 • Mgr. René Lakomý​​
 • ​Bohumil Molek
 • Blanka Kalendová
 • ​Petra Barvíková
 • ​Petra Kahánková


Hodnotící standard naleznete zde


Vstupní požadavky

 1. Věk nejméně 18 let v den složení zkoušky - doklad: občanský průkaz (kopie v listinné podobě).
 2. Kvalifikační úrovní se rozumí: 
  střední vzdělání s maturitní zkouškou 
  střední vzdělání s výučním listem 
  střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4).

 3. Zdravotní způsobilost k výkonu povolání INSTRUKTOR PLAVÁNÍ  podle NSP – doklad: lékařské potvrzení o zdravotním stavu, který umožňuje výkon povolání instruktora plavání.
 4. Doklad o úhradě zkoušky.
 5. Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk klientů (písemná práce).

Poznámka: předložené doklady a  materiály se nevrací a zůstávají součástí protokolu. Doklady není třeba úředně ověřovat.


Nejbližší termín a místo zkoušky

Z důvodu nedostatečného počtu uchazečů o zkoušku „Instruktor plavání“ se ruší termín 28.3.2024 a nový termín bude vypsán na červen 2024.

Přesný termín bude zveřejněn v následujících dnech.


Adresa konání zkoušek:

Krytý bazén Kopřivnice, Husova 1340, 742 21 Kopřivnice.

V případě většího počtu zájemců z jiné oblasti v ČR může být adresa konání zkoušek

výjimečně upřesněna.​


Přihláška

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu renelakomy@seznam.czNejpozději 21 dnů před termínem zkoušky Vám bude zaslána pozvánka ke zkoušce s dalšími pokyny.


Cena zkoušky

celková cena za absolvování zkoušky a udělení OSVĚDČENÍ INSTRUKTOR PLAVÁNÍ je následující:

a)  pro uchazeče z plaveckých škol  sdružených v ČUŠP  4000,- Kč vč. DPH
b) ostatní  5500,- Kč vč. DPH


Úhrada zkoušky bude provedena převodem na bankovní účet ČUŠP uvedený  ve faktuře nejméně 7 dnů před termínem konání zkoušky. Faktura bude odeslána na adresu objednatele zkoušky po přijetí Přihlášky.


Kontakty

Mgr. René Lakomý

mobil: 737 214 436

e-mail: renelakomy@seznam.cz,


Poštovní adresa

Na Vápenkách 379/29, 74221 KopřivnicePartneři České unie školního plavání