NABÍDKA
NOVINKY

Žádné aktuality k zobrazení
NAPIŠTE NÁM

Kontaktní formulář


Spuštění formuláře připravujeme.

Závody, soutěže

Sekce "Závody, soutěže" je určena všem, kteří už pořádají v rámci výuky plavání závody a soutěže nebo se k takovému kroku chystají.


Plavecká soutěž měst si v současné době nenachází tak širokou podporu, jako by si zasloužila a jakou bezpochyby organizátoři zamýšleli.


Věřím tomu, že v rámci výuky plavání pořádáte třídní i regionální závody a soutěže. AŠSK – Asociace školních sportovních klubů, ze kterou ČUŠP spolupracuje, pořádá v různých druzích sportů postupové soutěže od okrskových kol až po národní a celostátní kola. Tady bychom viděli cestu, jak zviditelnit a zatraktivnit školní výuku plavání. Každý úspěch se musí tvrdě odpracovat.


V rámci výměny zkušeností bychom přivítali do kalendáře akcí termíny vašich závodů a soutěží. I v našich řadách dochází k obměnám a proč vymýšlet něco, co jinde spolehlivě funguje.


Přivítáme vzory propozic závodů a soutěží, které pro děti mateřských a žáky základních škol pořádáte.


Přivítáme aktivní členy různých spolků, ale i nečleny, kteří budou ochotni se v otázce závodů a soutěží angažovat a realizovat.Plavecká liga - další kroky 


  • 26. 6. 2017 je uzávěrka výsledků.
  • 27. 7. 2017 budou výsledky zpracovány a ČUŠP je dostane ke zveřejnění.
  • Do 10. 7. budou zveřejněny propozice na Republikové finále 14. 9. 2017 (web ASSK a SLZŠ) a budou rozeslány na vítězné školy - propozice zveřejníme na stránkách ČUŠP.

Partneři České unie školního plavání