NABÍDKA
NOVINKY

Žádné aktuality k zobrazení
NAPIŠTE NÁM

Kontaktní formulář


Spuštění formuláře připravujeme.

Zdravotní pojišťovny

1. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 111

Klub pevného zdraví - nejen děti, dospělí, ale i těhotné ženy mají v rámci Klubu pevného zdraví možnost čerpat finanční příspěvek až 500,- Kč za rok na některou z vybraných aktivit. Příspěvek na rehabilitační aktivity a cvičení - masáže, plavání, předporodní kurz, cvičení a plavání pro těhotné.

Pokud chcete vědět, kolik korun navíc můžete získat u VZP 111, využijte jejich kalkulačku a spočítejte si své benefity.


Podmínky čerpání příspěvku na preventivní programy

 1. Příspěvek z fondu prevence není nárokový ze zákona.
 2. Žádost o příspěvek musí být podána nejpozději do 30. 11. 2018.
 3. Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 30. 11. 2018 po vyčerpání stanoveného finančního limitu.
 4. Pravidla a podmínky (mj. stanovená věková hranice) platí v den podání žádosti, pokud není stanoveno jinak.
 5. Příspěvky je možno čerpat v průběhu kalendářního roku i postupně (pokud není v programu stanoveno jinak), vždy do max. výše limitu v každé ze skupin (nevztahuje se na pohybové aktivity pro dospělé a očkování). Platební doklady lze sčítat až do výše stanoveného limitu.
 6. Minimální výše příspěvku na jednu žádost je 100 Kč.
 7. Příspěvek je poskytován v době trvání programu výhradně na doklady dokládající úhradu služby (zboží) s datem vystavení od 1. 1. do 30. 11. 2018, a to do 3 měsíců od data vystavení. Podmínka 3 měsíců neplatí pro program Maminka a Bezpříspěvkoví dárci krve.
 8. Za službu (zboží) musí být zaplaceno v českých korunách - v hotovosti, platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu (v tom případě klient dokládá výňatek z výpisu z účtu, kde je uvedena konkrétní platba jako debetní položka).
 9. Pokud klient zakoupí službu (zboží) přes internetový portál, musí doložit výpis z bankovního účtu, viz výše, a daňový (účetní) doklad vystavený poskytovatelem.
 10. Při zaplacení zboží dobírkou musí klient doložit o doklad o zaplacení dobírky.
 11. Příspěvek je poskytnut na doklady plně uhrazené klientem. Nelze akceptovat úhradu zboží/služby jakýmkoliv druhem poukázek, ani úhradu formou příspěvku od zaměstnavatele apod.

Plné znění podmínek čerpání příspěvků na preventivní programy hrazené z fondu prevence VZP najdete zde.

Jednotlivé příspěvky a benefity lze kombinovat dohromady?

Například:

   až 500 Kč na plavání 

+ až 500 Kč na školní sportovní kroužek 

+ až 500 Kč na očkování proti žloutence

+ mnoho dalších výhod, které můžete získat i jako člen Klubu pevného zdraví, třeba:

    •    sleva na dioptrické brýle od partnera KPZ

    •    sleva na cestovní pojištění od Pojišťovny VZP
2. VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 201


PLAVÁNÍ


Výše příspěvku: max. 400 Kč jednou v roce.


Komu a na co: všem pojištěncům na plavání ve formě:

 • Permanentní vstupenky (vč. dobití čipu či karty) – pokud jednu permanentní vstupenku využívá více pojištěnců, může o příspěvek požádat každý z nich, avšak všechny žádosti vztahující se k této vstupence musejí být předloženy pohromadě. Příspěvky se pak v součtu vyplatí pouze do výše ceny vstupenky.
 • Plaveckého kurzu.
 • Kurzu plavání rodičů s dětmi (příspěvek je v tomto případě určen pouze pro dítě).


Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE (PDF).
 • Jeden z následujících dokladů:
 1. Originál dokladu o úhradě permanentní vstupenky s datem a cenou. Pokud z něj není patrné, za jaký typ vstupenky byla úhrada provedena, pak je nutné přiložit také kopii permanentní vstupenky. Pokud na jednu permanentní vstupenku žádá o příspěvek více pojištěnců a ze vstupenky ani z dokladu o úhradě není zřejmé, pro které osoby vstupenka platí, musí být k žádosti přiloženo čestné prohlášení jednoho z žadatelů, že vstupenku využívá více osob, včetně jmen ostatních žadatelů.
 2. Originál dokladu o úhradě dobití čipu či karty na vstupy do bazénu. Pokud jeden čip nebo kartu používá více pojištěnců, kteří žádají o příspěvek na dobití, a z dokladu o úhradě není zřejmé, které osoby tento čip (kartu) používají, musí být k žádosti přiloženo čestné prohlášení jednoho z žadatelů, že čip (kartu) využívá více osob, včetně jmen ostatních žadatelů.
 3. Originál dokladu o úhradě plaveckého výcviku.
 4. Originál dokladu o úhradě kurzu plavání rodičů s dětmi.


3. ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 205


DĚTI A MLÁDEŽ do 18 let včetně


Organizované plavecké kurzy

ČPZP přispěje na plavecký kurz vašich dětí částkou až 1 000 Kč.


Příspěvek bude poskytnut na organizované plavecké kurzy dětí ve věku do 8 let včetně. Nejedná se o individuální návštěvy plaveckých bazénů rodiči s dětmi, ani proplácení permanentek. Vystavujícím subjektem může být i školka nebo škola.


Realizace příspěvků:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

 1. Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 2. Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
 3. Potvrzení o úhradě organizovaného plaveckého kurzu, popř. formulář Potvrzení o úhradě organizovaného plaveckého kurzu

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 2 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2018 (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak).


4. OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA BANK, POJIŠŤOVEN 207


VITAKONTO 


VITAKONTO funguje v elektronické aplikaci VITAKARTA. Měnou v systému jsou tzv. kredity. Podobně jako v internetovém obchodě máte i zde možnost sledovat:

    •    kolik kreditů už na VITAKONTU máte

    •    zač lze kredity získat

    •    programy, na které lze kredity využívat


Všechny možnosti lze detailně prohlížet. Dokonce vám i radíme, co byste měli podniknout, abyste dosáhli na program, na který vám zatím kredity nestačí!


VITAKONTO přispívá prakticky na většinu očkování nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, na plavání, na programy pro maminky a těhotné, na fitness, vitamíny, brýle, rovnátka, antikoncepci a mnoho dalších programů. Průměrně od nás klienti získali více než 500 Kč, tisíce klientů však díky VITAKONTU obdrželi 1000 Kč a často i mnohem více.


5. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA 211 


Pojištěnec ve věku do 18 let může čerpat jednou ročně příspěvek až do max. výše 2x500 Kč na položky z následujícího výběru:

 1. monitor  dechu  (včetně  platby  za  půjčení), chůvička, pomůcky pro
 2. novorozence  a  kojence - váha, teploměr, odsávačka hlenů, polohovací
 3. polštáře,  zvlhčovače  vzduchu  -  o  příspěvek  s platebními doklady
 4. vystavenými  až do 31. 12. 2018 lze požádat do 20. 1. 2019 (platí pro
 5. děti narozené v roce 2018),
 6. organizované plavání - plavecký kurz organizovaný např. školkou nebo školou,
 7. sportovní pohybové aktivity - např. aerobic, fitness, sportovní soustředění, individuální lyžařský výcvik (na platebním dokladu, musí být uvedeno, o jaký sport se jedná). Není možné předkládat jednorázové vstupenky a permanentky na plavání,...více


Pojištěnec ve věku 18 let a více může čerpat příspěvek jednou ročně až do max. výše 500 Kč na položky z následujícího výběru:


 1. preventivní sportovní prohlídky,
 2. lékařská prohlídka před studijním pobytem
 3. organizovaný plavecký kurz,
 4. sportovní pohybové aktivity - např. aerobic, fitness, sportovní soustředění - předplacená aktivita pojištěncem (permanentka/ky) minimálně ve výši 800 Kč a na platebním dokladu musí být uvedeno, o jaký sport se jedná. Není možné předkládat jednorázové vstupenky a permanentky na plavání.


PRO TĚHOTNÉ ŽENY A ŽENY PO PORODU

NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY MOHOU ČERPAT PŘÍSPĚVEK AŽ 2 X 500 KČ.


Pojištěnka, která je v roce 2018 minimálně ve 12. týdnu těhotenství (včetně), nebo porodila, může čerpat příspěvek až 500 Kč z nabídky pro ženy a další příspěvek až 500 Kč z nabídky pro těhotné a ženy po porodu:


 1. předporodní kurz pro těhotné, odborně vedený zdravotnickým personálem (tzn. zdravotní sestrou nebo porodní asistentkou),
 2. vitamíny a doplňky stravy, zakoupené pouze v lékárně,
 3. vyšetření související s těhotenstvím nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, např. genetické nebo 3D nebo 4D ultrazvukové, ultrazvukové vyšetření nebo kombinované vyšetření s ultrazvukem může být provedeno v I. trimestru,
 4. účast otce u porodu (porod od 1. 1. 2018 a později),
 5. příspěvek na epidurální analgesii,
 6. odběr pupečníkové krve z důvodu dalšího medicínského využití dle rozhodnutí dárkyně,
 7. pomůcky pro novorozence a kojence: váha, teploměr, odsávačka hlenů, polohovací polštáře,
 8. pomůcky pro kojení dětí: formovače a chrániče bradavek, kojící kloboučky, speciální podprsenky a vložky do nich, speciální kojící tílka, kojící polštářek, odsávačka mateřského mléka, ohřívačka, sterilizátor,
 9. laktační poradkyně,
 10. cvičení žen po porodu včetně plavání s dítětem.

Specifické podmínky:

 1. předložení těhotenského průkazu pojištěnky nebo rodný list dítěte narozeného v roce 2018,
 2. o příspěvek s platebními doklady vystavenými až do 31. 12. 2018 lze požádat do 20. ledna 2019. 

​​

​Základní podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek preventivního programu najdete zde.   

6. ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA 209


ZPŠ přispívá maminkám po porodu 1 000 Kč na kojenecké plavání.


Podmínka: lze čerpat po porodu v okamžiku přidělení RČ novorozence, pokud se dítě narodí v prosinci roku 2018, prodlužuje se proplacení tohoto příspěvku do 31. 1. 2019


Pojišťovna příspěvky proplácí od 1. 2. 2018 do 14. 12. 2018. Dětem narozeným v prosinci 2018 se prodlužuje vyzvednutí příspěvku do 31. 1. 2019.
7. REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 213


PODBALÍČEK PODPORA ZDRAVÍ


Děti do 6 let

 • příspěvek do 500 Kč na kurz plavání pro děti do 3 let nebo organizované školkou (tiskopis potvrzení)


Mládež od 7 do 18 let

 • příspěvek do 500 Kč na kurzy plavání organizované školou do dokončení povinné školní docházky (tiskopis potvrzení    


Partneři České unie školního plavání