NABÍDKA
NOVINKY

Žádné aktuality k zobrazení
NAPIŠTE NÁM

Kontaktní formulář


Spuštění formuláře připravujeme.

Jednání o školní výuce plavání v ČR na MŠMT ČR

před 10 roky, 27.3.2014 Obsah pracovního jednání o školní výuce plavání v ČR na MŠMT ČR
  1. Česká unie školního plavání – krátké informace o poslání ČUŠP.
  2. RVP předškolního vzdělávání z pohledu předplavecké výuky.
  3. RVP základního vzdělávání z pohledu základní a zdokonalovací plavecké výuky.
  4. Vyhláška 48/2005 a její novelizace z pohledu dopadů na výuku plavání.
  5. Financování výuky plavání v základních školách, dotační a rozvojové programy.
  6. Statistické výkazy „ O ředitelství škol“ - dostupnost informací o počtech žáků účastnících se výuky plavání, informace o předplavecké výuce v mateřských školách.
  7. Pracovník na oddělení předškolního a základního vzdělávání Odboru vzdělávání MŠMT pověřený problematikou školní výuky plavání.
  8. Nabídka spolupráce České unie školního plavání řediteli Odboru vzdělávání v oblasti předplavecké výuky dětí mateřských škol a žáků základních škol.

Partneři České unie školního plavání