NABÍDKA
NOVINKY

Žádné aktuality k zobrazení
NAPIŠTE NÁM

Kontaktní formulář


Spuštění formuláře připravujeme.

Metodický seminář č. 2 v Kopřivnici

před 9 roky, 8.4.2015 Průběh celodenního semináře, který se konal 2. dubna 2015 v Kopřivnici.


Ve čtvrtek 2. dubna 2015 se konal druhý metodický seminář České unie školního plavání (ČUŠP) v Kopřivnici. Ten první byl věnován vyhlášce 73/2005 O vzdělání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a rozboru Rámcových vzdělávacích programů se zaměřením na prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu. Část semináře se odehrávala v teoretické rovině v posluchárně FLKŘ UTB Zlín, ale především praxe na bazénech Aquaparku v Uherském Hradišti byla podnětnou částí semináře. 

    Jarní datum 2. metodického semináře slibovalo sice příjemné počasí, ale opak byl pravdou. Někteří účastníci se museli cestou doslova „probojovat“ bílou tmou způsobenou hustým sněžením a jen s velkou opatrností sjízdnými cestami. I přes tyto cestovní nepříjemnosti se účastnilo semináře velké množství účastníků, kteří tak projevili zájem o nabízená témata a celodenní program semináře. Setkání ředitelů, majitelů, provozovatelů ale hlavně učitelů, instruktorů, cvičitelů a trenérů plavání plaveckých škol se zúčastnilo v dopolední části 58 zájemců a v odpolední se navýšil počet na 67. 

    Témata 2. semináře byla celkem 3 a byla rozdělena na dopolední a odpolední část.

Při dopolední zdravovědě prošli účastníci školením první pomoci a zdravovědou při výuce dětí mateřských a žáků základních škol. Školení bylo prováděno fundovanými odbornicemi Střední školy a VOŠ zdravotní v Ostravě.  Bylo rozděleno na tematickou (teoretickou) část z oblasti první pomoci a systému záchranných složek. V další části semináře se přednášející soustředily na příklady úrazů, poranění a stavů bezvědomí a postupem zachránce při těchto situacích. V závěrečné dopolední části si účastníci metodického semináře vyzkoušeli prakticky na figurínách umělé dýchání a různé způsoby záchranné činnosti prakticky, pod dohledem zkušených odbornic. Závěrečným bodem této části byly zkušební testy, ve kterých účastníci semináře předvedli, co vše si zapamatovali ze zdravotní části semináře.

 Po příjemném obědě v Základní škole a Mateřské škole Motýlek a přesunu na krytý bazén v Kopřivnici následovala odpolední část seminářeInformační část z oblasti legislativní práce přednesl pan Mgr. Ladislava Botek – předseda ČUŠP. Předseda České unie školního plavání seznámil přítomné s dosavadní prací v oblasti legislativy a dále s Metodickým pokynem MŠMT k zajištění výuky plavání v ZŠ. Současně vyzval všechny členy i nečleny ČUŠP, aby podpořili svojí účastí zájem o problematiku v oblasti školního plavání účastí na připravovaném setkání v prostorách sálu Státní akta Poslanecké sněmovny dne 12. 5. 2015 v Praze. Pozvánky s programem na toto významné a důležité setkání zástupců plaveckých škol ČR s představiteli Parlamentu ČR a vlády budou včas rozeslány.  


   V závěrečné části semináře, která proběhla v prostorách bazénu, se probírala teoreticky i prakticky témata prvního výukového plaveckého způsobu. Plavecké školy seznamovaly účastníky semináře s metodikami plaveckých způsobů kraul, znak a prsa. Účastníci měli možnost nahlédnout do činnosti plavecké školy pana René Lakomého v Kopřivnici, shlédnout používané plavecké pomůcky, výukové metody a praktické ukázky při výuce prvního plaveckého způsobu kraul – znak.


    Závěr semináře byla prezentace práce Plavecké školy Uherské Hradiště. Účastníci semináře měli možnost se seznámit s metodickými kroky při výuce plaveckého způsobu prsa, který především v poslední době nabývá na významu. 


   Metodický den proběhl zcela jistě úspěšně a za velké účasti a zájmu plaveckých škol, což dává do budoucna zcela jistě dobrý základ pro další činnost. ČUŠP dala jasně najevo, jakou cestou se ubírá.  Držíme palce a těšíme se na další společná setkání a semináře! 


V Kopřivnici dne 2. dubna 2015


Partneři České unie školního plavání