NABÍDKA
NOVINKY

Problematika plaveckých škol a plavání před 2 roky, 24.6.2021 - Dopis pana místopředsedy Karla Raise na ministra školství Roberta Plagu
Zemřel pan Augustin Karel Andrle Sylor před 2 roky, 17.4.2021 -
NAPIŠTE NÁM

Novela zákona č. 309/2006

před 8 roky, 2.5.2016 Ing. Jan Romaněnko

Vážená paní,

vážený pane,


1. května 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Posílám vám důležité paragrafy zákona č. 309/2006 Sb. (změny jsou červenou barvou).


Zajistěte prokazatelné seznámení vedoucích zaměstnanců s novelou zákona č. 309/2006 Sb. (viz přiložený „ZÁZNAM o seznámení s novými právními předpisy“). Do záznamu doplňte název organizace“ a seznamte s těmito předpisy pouze vedoucí zaměstnance – viz prezenční listina.Poznámka: Prozatím nedělejte další kroky uvedené v § 9 odst. 3 zákona č. 309/2006 Sb. Jakmile vymyslím nově nastavený systém, budu Vás informovat!!S pozdravem   Ing. Jan Romaněnko


Partneři České unie školního plavání