NABÍDKA
NOVINKY

Žádné aktuality k zobrazení
NAPIŠTE NÁM

Kontaktní formulář


Spuštění formuláře připravujeme.

Pozvánka na I. jednání členské schůze ČUŠP

před 10 roky, 2.6.2014 v souladu se Stanovami ČUŠP svolává Řídící výbor ČUŠP Členskou schůzi ČUŠP na čtvrtek dne 12.6.2014 od 14.00 hodin.

Po projednání příprav této Členské schůze navrhuje Řídící výbor ČUŠP tento program jednání Členské schůze ČUŠP :

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího řádu
 3. Schválení programu
 4. Volba pracovního předsednictva
 5. Volba mandátové a návrhové komise
 6. Zpráva o činnosti ČUŠP od 14.2.2014 do doby konání 1. řádné schůze ČUŠP
 7. Legislativa výuky plavání - Botek
 8. Hodnocení kvality plavecké školy – úvodní slovo, prezentace zástupce Plavecké školy Zéva, Hradec Králové
 9. Hodnocení plavecké výuky, kdo je plavec? – úvodní slovo a prezentace metodik Plavecké školy Uherské Hradiště - Zuntová
 10. Vzdělávání.  Učitelé v plaveckých školách, systém vzdělávání, spolupráce s Fakultami s TV zaměřením, Národní soustava povolání, fakultní plavecké školy – Lakomý, Vítek, Botek,
 11. Hospodaření ČUŠP - Botek
 12. Financování výuky plavání v ČR, ONIV na školní rok 2014/2015 - Botek
 13. Vystoupení hostů – zástupce Asociace ředitelů základních škol, zástupce ABAS, zástupce OŠMS ZK, hosté
 14. Webové stránky ČUŠP
 15. Schválení směrnice č.1/2014 – členské příspěvky na činnost ČUŠP
 16. Přijímání nových členů
 17. Plán práce na období do 11.2.2015
 18. Diskuze
 19. Usnesení
 20. Závěr  

Partneři České unie školního plavání