NABÍDKA
NOVINKY

Žádné aktuality k zobrazení
NAPIŠTE NÁM

Kontaktní formulář


Spuštění formuláře připravujeme.

POZVÁNKA NA III. JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ČUŠP

před 8 roky, 10.5.2016 27. května 2016

v souladu se Stanovami ČUŠP svolává Řídící výbor ČUŠP Členskou schůzi ČUŠP  na pátek dne 27. května 2016 od 14.00 hodin.

Jednání se uskuteční na učebně 228 v budově děkanátu Fakulty tělesné kultury UP, tř. Míru 117 v Olomouci

Součástí jednání členské schůze bude seznámení se s areálem Baluo centra včetně prohlídky bazénu a výukových plaveckých prostor. 

Součástí jednání bude také vystoupení zástupce FTK UP na téma:

"Výuka plavání na FTK v bakalářském a magisterském programu včetně vyhlídky do budoucna."


Po projednání příprav této Členské schůze navrhuje Řídící výbor ČUŠP tento program jednání Členské schůze ČUŠP: 


 1. Zahájení - Pargač
 2. Schválení jednacího řádu - Pargač
 3. Schválení programu – Pargač
 4. Schválení volebního řádu – Pargač
 5. Volba mandátové a návrhové komise – Pargač
 6. Zpráva mandátové komise – předseda komise
 7. Změna názvu ČUŠP - Pargač
 8. Přijímání nových členů 
 9. Zpráva o činnosti  ČUŠP od 5. 6. 2015 do doby konání 3. řádné schůze ČUŠP - Botek
 10. Zpráva o hospodaření ČUŠP od 5. 6. 2015 do 31. 12. 2015, současný stav hospodaření – Opravil
 11. Členské příspěvky na činnost ČUŠP – Pargač, diskuse členové ČUŠP, hosté
 12. Výsledky jednání o povinné výuce plavání (Poslanecká sněmovna, MŠMT) Botek, Lakomý
 13. Vzdělávání.  Učitelé a instruktoři v plaveckých školách – profil absolventa, systém vzdělávání, spolupráce s Fakultami s TV zaměřením, metodické dny – Lakomý, Vítek, Botek, diskuze
 14. Plán práce na období do 30. 5. 2017
 15. Různé, návrhy, připomínky
 16. Zpráva návrhové komise
 17. Usnesení 
 18. Závěr

Prosím členy o potvrzení své účasti a nahlášení počtu zúčastněných osob na emailovou adresu: ladislav.botek@cusp.cz


Partneři České unie školního plavání