NABÍDKA
NOVINKY

Žádné aktuality k zobrazení
NAPIŠTE NÁM

Kontaktní formulář


Spuštění formuláře připravujeme.

Seminář ČUŠP

před 8 roky, 27.6.2016 září 2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové. 

Pravidelný seminář České unie školního plavání se uskuteční 1. září 2016 v Aule Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. Předpokládaný začátek dopoledního bloku bude v 9.30 hodin, od 12.00 - 13.00 hodin bude polední přestávka na občerstvení (případně oběd v menze), zasedání Řídícího výboru, dotazy  a individuální konzultace a na prohlídku nového sportovního komplexu Baluo centra včetně plaveckého bazénu.  Odpolední blok předpokládáme ukončit kolem 16.00 hodin. Seminář je určen pro ředitele plaveckých škol, metodiky, pro učitele plavání a instruktory. Přesný časový harmonogram Vám bude zaslán elektronickou poštou a zároveň bude uveřejněn na webových stránkách České unie školního plavání. Jaké bude téma semináře? Zdravověda trochu jinak, BOZP, nová legislativa týkající se výuky plavání v souvislosti se změnou Školského zákona 561/2004, Dopis ČŠI a předplavecká výuka dětí MŠ, saunování dětí MŠ, plavání integrovaných dětí a žáků (úloha osobního asistenta) a další aktuální  témata včetně „komunikačního slovníku plaveckých škol“. Témata budou vybrána vzhledem k aktuálnostem problémů. Součástí  semináře  budou  také  informace  z oblasti  povinné  výuky  plavání  žáků 

1.  stupně  ZŠ. 

Další temata, i podle vašeho návrhu, bychom zařadili do podzimního semináře, který se uskuteční první den podzimních prázdnin - středa 26. října 2016. Řídící výbor České unie školního plavání Vám přeje příjemné prožití dovolené.


Partneři České unie školního plavání