NABÍDKA
NOVINKY

Problematika plaveckých škol a plavání před 2 roky, 24.6.2021 - Dopis pana místopředsedy Karla Raise na ministra školství Roberta Plagu
Zemřel pan Augustin Karel Andrle Sylor před 2 roky, 17.4.2021 -
NAPIŠTE NÁM

VI. ETAPA ROZVOJOVÉHO PROGRAMU

před 4 roky, 5.1.2020 PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ROCE 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 šestou etapu rozvojového programu na podporu povinné výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 23. ledna 2020. Škola předává Podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu včetně čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese: http://is-plavani.msmt.cz

 

Text vyhlášení a další informace k programu jsou k dispozici na https://is-plavani.msmt.cz/ 


Upozorňujeme na nutnost aktualizovat údaje o organizaci - jinak nebude možné žádost uzavřít a podat! ! !
Partneři České unie školního plavání