NABÍDKA
NOVINKY

Žádné aktuality k zobrazení
NAPIŠTE NÁM

Kontaktní formulář


Spuštění formuláře připravujeme.

Vyhlášení rozvojového programu - II. etapa

před 7 roky, 24.9.2017 PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 
V ROCE 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018  druhou etapu rozvojového programu na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Škola předává Podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu včetně čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese: http://is-plavani.msmt.cz

Registrace do systému je možná kdykoliv. 

Podávání žádostí je otevřeno od 9. října 2017.

Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 6. listopadu 2017.

Text vyhlášení a další informace k programu jsou k dispozici na těchto internetových stránkáchwww.msmt.czPartneři České unie školního plavání