NABÍDKA
NOVINKY

Žádné aktuality k zobrazení
NAPIŠTE NÁM

Kontaktní formulář


Spuštění formuláře připravujeme.

Jak se stát členem ČUSP

Česká unie školního plavání je otevřenou organizací, jejímž členem se může stát každá právnická nebo fyzická osoba, která projevila svou vůli stát se členem, souhlasí se stanovami spolku.

O přijetí za řádného člena či člena – pozorovatele ČUŠP rozhoduje na základě písemné přihlášky členská schůze ČUŠP. Součástí přihlášky je písemné doporučení ke členství minimálně jednoho stávajícího člena ČUŠP.

Členství vzniká přijetím usnesení členské schůze a úhradou stanoveného členského příspěvku. Výše ročního příspěvku pro nadcházející rok ( doba mezi dvěma řádnými členskými schůzemi) byla stanovena na částku 2000,- Kč pro řádné členy a poloviční částka u členů pozorovatelů.

Vyplňte přihlášku a zaplaťte na účet ČUŠP – č.ú. 107-6462830217/0100 členský příspěvek.

Řádná členská schůze se bude konat pravidelně v první polovině měsíce června. Potvrzením členství je vydání Osvědčení o členství v České unii školního plavání.


Partneři České unie školního plavání