Desatero instruktora plavání

Živnostenské oprávnění k provozování plavecké školy obdrží – majitel, provozovatel, organizace atd. - na základě vzdělání jediného člověka – garanta.

Odbornost Instruktor plavání – dle podmínek uvedených v žádosti ČUŠP v připravované žádosti na MŠMT ČR pro udělení akreditace vzdělávacích zařízení působících v oblasti sportu – musí dosáhnout 18 let a má ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitou a současně absolvování vzdělávacího programu pro odvětví plavání - Instruktor plavání.

Desatero instruktora plavání:

  1. Pokud možno naučí všechny děti plavat a motivuje je k pravidelnému volnočasovému plavání.
  2. Bez lásky k dětem a k plavání je práce bezduchá a nepřinese úspěch.
  3. Plavecká výuka je pedagogický proces, který předpokládá slušnou úroveň technických znalostí.
  4. Skutečné mistrovství se dokáže při plavecké výuce dětí a žáků, jejichž vztah k vodě a pohybu se vymyká z normálu. Právě zde je zvlášť důležité využít povzbuzení a pochvaly (nikdy dítě a ani žáka nenutíme).
  5. Neustále se zdokonaluje, tím zabrání monotónní a stereotypní výuce plavání.
  6. Plavecká výuka vyžaduje důslednost, přiměřenost, houževnatost a trpělivost instruktora, jelikož se jedná o výchovnou činnost ve specifickém prostředí.
  7. K docílení správné představy nacvičovaného pohybu patří i ukázka ve vodě.
  8. Kolektivní výuka, výkonnostní rozdělení do družstev a kázeň žáků zvyšuje kvalitu a bezpečnost výuky, jelikož vytváří příznivé prostředí a pomáhá k překonání překážek.
  9. Instruktor získává mimo jiné autoritu celkovým chováním, vztahem k dětem a výstižným výkladem a výukou.
  10. Z důvodů zanedbání bezpečnosti a vztahu k žákům znehodnotí sebevětší výukové úspěchy.

Kromě odpovědnosti provozovatele vede desatero instruktora plavání k neustálému zvyšování kvalifikace a sebevzdělávání instruktorů plavání.


Partneři České unie školního plavání