Školení – nabídka kurzů

V této sekci chceme uveřejňovat termíny a obsah nejenom těch kurzů a školení, které pořádá ČUŠP, ale také kvalitní kurzy jiných subjektů.

Kurzy nejsou určeny pouze pro získání kvalifikace, ale také pro doplnění si vzdělání v oblasti legislativy výuky plavání, v oblasti metodiky, v oblasti BOZP a v dalších oblastech, které se výuky plavání dotýkají.

Konkrétní formu pořádání školení pod hlavičkou ČUŠP včas zveřejníme. ​


Partneři České unie školního plavání