Studentské a absolventské práce

Naší společnou snahou bude shromáždit tituly absolventských pracíz oblasti výuky plavání a plavání v širším slovasmyslu na webových stránkách ČUŠP.

Co rozumíme pod pojmem ABSOLVENTSKÉ PRÁCE?

V první řadě magisterské a bakalářské závěrečné práce na školách s TV zaměřením a na pedagogických fakultách.

Nepodstatnou část budou tvořit závěrečné práce při ukončení kurzů určitého stupně, které jsou zaměřené na zvyšování si vzdělání.

Tvoříme databázi prací o plavání jednak jako studijní materiál, ale také jako vodítko studentům denního i externího studia při výběru témat závěrečných prací.

Věřím, že časem bude i v zájmu autorů posílat zmíněné práce k uveřejnění na webu ČUSP. Vycházíme z toho, že práce má smysl, když se s ní minimálně odborná veřejnost seznámí. Nehledě na to, že občas hledáte informace a třeba zrovna vaše práce hledanou informaci obsahuje.

V současné době bych požádal Vás, ředitele plaveckých škol, o zaslání prací Vašich zaměstnanců, kteří absolvovali kurzy různých úrovní, pokud se o ně chcete podělit.

Vybrané práce ke stažení

Bakalářské práce na univerzitách


Partneři České unie školního plavání